LadyBug Festival 2011 på Bio Roy i Göteborg

 

                   13-14 oktober    …på Bio Roy!                                                                                                                                                                                                                                                                                                        …i Göteborg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                        …i Verkligheten!

 

 

 

LadyBug Festival 2011 POSTER

Torsdag 13 oktober & Fredag 14 oktober kl. 13.00-22.30
Biljetter: Bio Roy Kungsportsavenyn 45 031-20 80 11  www.bioroy.se