LadyBug Festival 2011 på Bio Roy i Göteborg

 

                   13-14 oktober    …på Bio Roy!                                                                                                                                                                                                                                                                                                        …i Göteborg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                        …i Verkligheten!