2019 23 okt. på Uppsala International Short Film Festival

EN BÄTTRE MORGONDAG A BETTER TOMORROW BIO GRAND Trädgårdsg. 5 i Uppsala

Sveriges unga akademi i samarbete med LadyBug Festival och Uppsala kortfilmfestival är stolta över att få presentera programpunkten ”En bättre morgondag”. Vi ser några utvalda kortfilmer med fokus på forskning och framtid och med avstamp i filmerna samtalar vi sedan med en panel av forskare.
Sveriges unga akademi, in collaboration with LadyBug Festival and Uppsala International Short Film Festival, is proud to present the screening and panel “A Better Tomorrow,” where a selection of short films are discussed by a group of researchers.


1. La boite (The box)
Hauwelle Marie-Pierre / France / 2019 / Animation / 00:11:07

There’s nothing unusual about receiving a package in the post. ‘Yes, but…what if…?’ are the wretched type of thoughts that cause Chloé to conjure up farfetched scenarios…If anxiety were an art, then Chloé has certainly mastered it.

2. Jamila
Vuković Sophie / Sweden / 2019 / Fiction / 00:13:02
Jamila and her friends are practicing for the talent show, and nothing can get in the way of Jamila’s focus. Not even her little sister Leila’s question about the family’s asylum case. But when the police suddenly appear at school, Jamila starts to worry. Will performing risk their safety, or should she leave and risk her new friendships.

3. Un Día (One day)
Vozza Annalisa / Colombia / Italy / 2019 / Fiction / 00:17:56
Cristian, a young man from a marginal neighborhood of Bogotá, earns his living by singing rap on the city bus. He dreams of traveling to Ecuador to take part in a music contest and leave everything behind. One day, his routine is disrupted by the unexpected presence of his little sister who followed him in secret. And the violence around him puts his dream of a better life to a hard test.

4. Dia de Eleição (Election Day)
Afonso Nereu / Brazil / 2019 / Documentary / 00:08:06
In 2018 the electoral campaign in Brazil splits the nation in two. On October 28, date of the second round of the presidential elections, people go voting. Suddenly, the collective history of a country takes over of the filmmaker’s personal history

Medverkande forskare:

Hanne Fjelde, freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet och ledamot i Sveriges unga akademi.
Palle Dahlstedt, forskare inom tillämpad informationsteknologi, lärare i komposition vid Högskolan för Scen och Musik och Sveriges unga akademialumn.
Janna Gottwald, psykologiforskare vid Uppsala universitet.
Emma Hagqvist, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Samtalsledare:
Robert Lagerström: IT-forskare vid KTH och ledamot i Sveriges unga akademi.
Aase Högfeldt: grundare och konstnärlig ledare för LadyBug Festival

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra pelare: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Akademin är en oberoende plattform som bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter

Uppsala Internationella Kortfilmfestival, är Sveriges enda renodlade kortfilmfestival och främsta arena för internationell kortfilm, och sedan starten 1982 en av Europas viktigare kortfilmfestivaler. UIK är erkänd av Academy of Motion Pictures Arts and Sciences och Uppsala Grand Prix i den Internationella tävlingen och de bästa svenska kortfilmerna gör dem nomineringsbara till en Oscarsnominering. 

LadyBug Festival är en inspirerande festival med fokus på film, konst och kultur i perspektiv av jämlikhet, rättvisa och miljö.