LadyBug Festival Award

LadyBug Priset ges till en filmskapare och en film som berör, spelar roll och gör avtryck i någon av de delar som LadyBug Festival står för. Urvalet görs från kortfilmer i alla genrer från LadyBugShortFilmMarathon med fokus på jämlikhet, miljöfrågor och mänskliga rättigheter.

The LadyBug Award highlights a filmmaker and a film that touches, plays a role and makes an impression on any of the parts that LadyBug Festival stands for. Short a film that makes a difference. The selection is made from short films in all genres from LadyBugShortFilmMarathon with focus on on equality, environmental issues and human rights.