LadyBug Festival 2018

 

LadyBug Festival 2018 firar sin 10e festival och börjar med att i
Mars dela ut LadyBug Festival Award på Sveriges Kortfilmfestival
och fredag 23 mars kl 12.00-13.30, även samarbetar med dem och Sveriges Unga Akademi i programpunkten ”A Better Tomorrow”

LadyBug Festival 2018 celebrates its 10ths festival and starts up in March by give away the LadyBug Festival Award at the Sveriges Kortfilmfestival and, friday March 23rd at 12.00-13.30, do a cooperation with them and Sveriges Unga Akademi called ”A Better Tomorrow”