Thank You / Tack 2017

Ett Stort & Hjärtligt Tack till alla som medverkade till att årets LadyBug Festival blev så fantastiskt.
Tack till konstnärerna Evalena Jönsson Lunde (betongskulpturer), Cecilia Bertling (textilkonst), Eva Larsson (fotokonst), Arghavan ( sång / UN Women), Annelie Abrahamsson (Stand-Up), Ellen Johansson (kortfilmen The Trophy Wall).

Tack till alla på Bio Roy, Cornelia Bjurström, David Winsnes , Magnus, Karin m.fl.

och självklart ett stort tack till KULTURNATTA och all publik som kom och gjorde LadyBug till den bästa mötesplatsen med Foajémingel, Färgstark konst, Gröna drinkar, Sång, Stand-Up och ett mycket uppskattat LadyBugShortFilmMarathon 2017.

Tack även till er som sponsrar och tror på LadyBug; Wift Sverige & Helen Grankvist
ABF Göteborg & Lars Wiberg och LDSweden & Pelle Larsson

Tack tack tack

A big thank you to all who contributed to the LadyBug Festival 2017 being so amazing. Thanks to the artists Evalena Jönsson Lunde (concrete sculptures), Cecilia Bertling (textile art), Eva Larsson (photo art), Arghavan (song / UN Women), Annelie Abrahamsson (Stand-Up), Ellen Johansson (short film The Trophy Wall).
Thanks to everyone at Bio Roy, Cornelia Bjurström, David Winsnes, Magnus, Karin and others.
And of course a big thank you to the ”Kulturnatta” and all the great audience who came and made LadyBug the best meeting place with Foajémingel, Colorful Art, Green Drinks, Song, Stand-Up and a highly appreciated LadyBugShortFilmMarathon 2017.
Thank you also to you who sponsor and believe in LadyBug; Wift Sweden & Helen Grankvist ABF Göteborg & Lars Wiberg and LD Sweden & Pelle Larsson Thank you all of you